27 May '11 556 W, 2 I - het dak op

eindelijk, eindelijk is de regentijd afgelopen. het is meteen verrekte koud, maar dat terzijde. het betekent dat de aannemer kon komen kijken naar mijn lekkende dak.

eerder had ik wel aannemers gebeld, maar die zeiden dan meteen dat ze pas eind mei wilden komen. een kwam wel, maar bracht offerte uit zonder op het dak te zijn geweest. tsja. het was wel lachen, want eerst hadden ze "de verkeerde ladder" dus kwamen ze terug met een hele grote, 12m. die ze vervolgens niet konden manoeuvreren tussen de straatmuur en het huis. ze zouden nog eens terugkomen met een geschikte ladder, maar dat is nooit gebeurd. de offerte kwam desondanks.

deze aannemer was me aanbevolen door een vriendin en het lijkt er bijzonder op dat hij een prettige vent is om mee te werken. zo een die niet alleen kijkt hoe hij het meeste geld uit je zak kan kloppen, maar ook wat de beste oplossing voor je probleem is. om te beginnen kreeg hij zichzelf en mij het dak op met de beschikbare ladder. tien punten voor nuchter handelen.dit zijn de daklichten die binnen in twee ruimtes (de hal en de overloop) tot treurig bladderende plafonds leiden. zij blijken echter nauwelijks het probleem, evenmin als die palmboom in de hoek:het was echt heerlijk om na maanden eindelijk zelf te kunnen zien wat nou de oorzaak van de ellende was. nu komt het dichtplakken met papiergeld... de offerte van deze aannemer is 1/3 hoger dan die vorige. eerst maar eens studeren of dat ook beter kan.

finally the rainy season is over. it is bloody cold ever since, but that's a side note. it means that a builder could come have a look at my leaking roof.

in the past months i had called on builders as well, but they all said it was useless to come look before the end of may. one did come and managed to quote without having been on the roof. hmm ok. it was quite a soap too: at first they had "the wrong ladder" so they came back with a very large one, 12m. which they couldn't manoeuver between the street wall and the house. they were to come back with a more appropriate ladder, but that never happened. the quote came nevertheless.

this builder came recommended by a friend en it looks a lot like he is a pleasant person to work with. the kind who doesn't only look how much money he can make off you, but also what the best solution is to your problem. for starters he managed to get himself and me up the roof with the ladder i provided. ten points for down-to-earth insight.

the first image are the skylights that lead to ceilings sadly falling apart in two areas: entry hall and upstairs passage. these turned out to not really being the problem though, nor is that palm tree in the corner - see second image. it was so wonderful to finally be able to see the cause of the troubles for myself! now follows pasting the leaks with bank notes... this builder's quote is 1/3 higher than that previous one. i'll have to study it to see if that can be bettered as well.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Ha, ga weer eens wat blogs volgen en dus ook de jouwe. Want fb en twitter zijn toch wel heel kort. Nu ben ik in elk geval op de hoogte van de daksores. :-)

yvonnep () (URL) - 31 May '11 - 12:06

  
Remember personal info?

/
  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.